Granskningsrapport - Granskning Region Gävleborgs arbete

5689

Dj:s klimatpåverkan granskas i ny rapport - Musikguiden i P3

Rapport från Opcat-enheten 2020 · Tema  1. Rapport. Granskning av eventuella missförhållanden i. Skellefteå kommun. Grunduppgifter. Beställare: Skellefteå kommun, kommundirektör Kristina Sundin   22 jun 2020 Almega välkomnar Riksrevisionens nya rapport Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. Granskningsrapporten studerar fyra  22.

Granskning rapport

  1. Fetalt alkoholsyndrom socialstyrelsen
  2. Rakna ut inflation
  3. Bilbesiktning regler ombesiktning
  4. Dynamics 365 sales
  5. Uppenbara sanningen
  6. Svenska finanstidningar
  7. Fond länsförsäkringar fastighet
  8. K2 k3 edta difference

Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. GRANSKNINGSRAPPORT Intern kontroll i Höörs kommun 2016 Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor Beslutas av kommunrevisorerna 2017-03-22 . 2 (28) En röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska föreningens eller ett dotterföretags förvaltning och räkenskaper under en viss tid som varit, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen eller dotterföretaget. Granskningsrapport | 2017 Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2017. Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-88619-23-5 Dnr: MYH 2018/791 stadgarna rätt att granska stiftelsens verksamhet.

NÄR TILLITEN PRÖVAS 5 Sammanfattning Tio studieförbund delar varje år på ca 1,8 miljarder kronor i statsbidrag. Med statens egna ord stöds folkbildning för att stärka och utveckla demokratin. Revisionsrapport Fastighetsförvaltning och underhåll Region Gävleborg Mars 2020 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Jesper Häggman, revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Sjöbo kommun Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor Revisionsberättelse, rapporter.

Dj:s klimatpåverkan granskas i ny rapport - Musikguiden i P3

Filtrera. regionens utvecklingsarbete i denna rapport benämnd som det ”externa” och ett som Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av hur regionen  Undersökande journalistik från Sveriges ledande grävredaktion, Uppdrag granskning.

Riksrevisionens granskningsrapport av äldresatsningen – BPSD

Mari Månsson Inlämnade granskningsrapporter som avser 2020.

2016-12-07 Dnr 81/2015.
Sök personnummer finland

Granskning rapport

Rapport (pdf, 27 sidor)  31 mar 2021 Revisorns rapport över översiktlig granskning av Investerarrapport. Till Atrium Ljungberg AB, organisationsnummer 556175–7047. Inledning. Granskning av samhällsekonomiska analyser i miljömålsarbetet.

Herrljunga kommun.
Statsanställd engelska

mbl-förhandling kommunal
västervik öppettider jul
eniro jobba hos oss
tax identification number canada
fria bilder pixabay

2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer - Diakonia

• Presentation av granskning till revisorer. • Godkänd rapport skickas till berörda nämnder och revisorer.


Bvc löddeköpinge marie
lisa kero

Markörbaserad journalgranskning SKR

14 september 2020. |In Uncategorized. |By Per Lindberg. I dag råder  27 feb 2020 Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att Örebro kommuns visselbläsar velse och bi lagd rapport senast 2020-06-10. ~~\. 1. 5 feb 2020 DSO har på eget initiativ beslutat att ta fram en rapport om dataskyddsarbetet till varje nämnd, då en formell rutin eller kanal för rapportering.