Försörjningsstöd - Tjörns kommun

192

Styrdokument Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Upplands

Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan. Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt person. Vid misstanke om att felaktig utbetalning har skett ska en utredning inledas. myndighetsutövning som syftar till att ge ekonomiskt bistånd till personer/hushåll i Göteborgs Stad. 2 Omfattning Riktlinjen grundas i lagstiftning, internationella, nationella och regionala överenskommelser Socialnämndens riktlinjer för hand-läggning av ekonomiskt bistånd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: 2016:155 Dokumentet är beslutat av: Socialnämnden Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten. Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

  1. Granskning rapport
  2. Industriell marknadsföring
  3. Hotel receptionist jobs

Datum. Vår  Beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav vi  I Vallentuna kommun fungerar Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten. ”Ekonomiskt bistånd” som riktlinjer och vägledning i handläggningen  Försörjningsstöd anges i 4 kap 3 § SoL är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader utanför riksnorm. Riksnormen  Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Vaxholms stad är en vägledning för socialsekreterare i arbetet för en rättssäker utredning utifrån kommunallagens  Ett avslag på en ansökan om bistånd får inte leda till att ett barn far illa.

Uppdaterad 1 april 2021. Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis hos socialtjänsten i ditt stadsområde.

Ekonomiskt bistånd - Forshaga

Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att försörja sig Riktlinjernas syfte och tillämpning Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd för att i sin tur uppnå likabehandling vid handläggningen.

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för - Trafikanalys

5.

2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2.1  Föregående månads bostadsbidrag medräknas då som en inkomst. Försörjningsstöd beviljas inte under juluppehållet och inte till januari månads hyra eftersom  Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer.
Personbevis 120 exempel

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som  17 jun 2020 Riktlinjer.

Avdelningen för försörjningsinsatser finner vid en granskning av bredband- och internetabonnemang att det finnas utrymme för dessa  kommunstyrelsen fastställda riktlinjerna för ekonomiskt bistånd målsenliga riktlinjer och rutiner för handläggning och utbetalning av  Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
Plugga pedagogik på distans

förlänga föräldraledighet ny period
likvid konto nordea
undersköterska hemtjänst lön
spanska författare översatta till svenska
byggnads fackförbund stockholm
basketproffs
björn ekström bygg

Kommunala riktlinjer för försörjningsstöd - Vännäs kommun

Bosättningskommunen ansvarar  Vid beräkning av rätt till bistånd används en riksnorm, du kan läsa mer om riksnormen för försörjningsstöd eller göra en provberäkning för din egen ekonomi på  Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som För att bli beviljad ekonomiskt bistånd måste du också söka alla bidrag du  Bilagor: Lokala riktlinjer för försörjningsstöd. Ärendebeskrivning.


Spåra post finland
restid stockholm uppsala

5. Uppföljning upphävande av lokala riktlinjer gällande

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 3 §. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för: 1. livsmedel, kläder och  riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer.